“Tevazu, ruhsal farkındalık ve tefekkür yoluyla bazı dogmaları anlama konusunda ilerleme kaydettik. Kilise artık insanların acılar çektiği bir cehennem kavramına inanmıyor. Bu doktrin Tanrı’nın sonsuz sevgisiyle hiç bağdaşmıyor. Tanrı bizi yargılayan bir hakim değil, bir arkadaş ve insanlığın aşığıdır. O  bizi kınamak yerine sadece  kucaklıyor. Aynı Adem ve Havva kıssasında olduğu gibi cehennem sadece  yalnızlaşmış