• Bu yazı The Career Astrologer dergisinde İngilizce olarak yayınlandı, linki tıklayarak dergiye ulaşabilirsiniz, yazı 38. sayfada yer alıyor.

Natal haritada geri harekette olan ve ileri hareketteki bir gezegen arasında büyük bir fark olduğunu biliyoruz. Peki durağan konumdaki bir gezegene ne demeli, nasıl yorumlamalıyız?

Durağan ( stationary) gezegen derken aslında gezegenin hareket etmediğini, ilerlemediğini kastederiz; ileri veya geri gitmeye hazırlandığı zaman dilimidir. Bu aslında astronomik açıdan gerçek değildir, yani bir gezegen ne geri gider ne de bir süreliğine durur. Dünya merkezli bakış açısından bize geri gidiyor veya duruyor gibi görünmesi optik bir yanılsamadan ibarettir.

Klasik Astrolojide geri harekette olmak bir zayıflık belirtisiyken, durağan olmak “geri” olmak kadar uğursuz sayılmamıştır. Ancak yine de durağan gezegenler güçlü göstergeler olarak ele alınmazlar. Bu noktada durağan gezegenin geri harekete mi ileri harekete mi geçeceği önem taşımaktadır. Mesela, saat astrolojisinde (Horary), eğer gezegen durağan konumdan ileri harekete geçecekse, bu soruyla ilgili meselenin sonunda hızlanacağına, ilerleyeceğine işarettir. Natal haritada ise, durağan gezegen işlerin hızlanacağına dair bir işaret olmamakla birlikte yorumlarken üzerinde önemle durulması gereken bir gezegendir.

Durağan olmak gezegenin enerjisini sabitleyip sembolizmasına vurgu yapar. Durağan konumdaki herhangi bir gezegen inatçılaşır ve deyim yerindeyse “ Buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum.” der. Durağan gezegenin gücünün farkında değilsek, bu enerjiyi yönlendirmek oldukça zor olabilir çünkü kişinin hayatında karşı konulması imkansız içsel bir dürtü olarak işlev görür. Natal haritada Mars durağan ise; kişinin eylemlerinde kararlık olarak bu etkiyi görebiliriz. Kişi aynı konu üzerinde uzun süre, yüksek bir konsantrasyon ile çalışabilir. Hayatında cinsellik, canlılık, tutku ve hedef odaklılık gibi Mars’a özgü nitelikler daha baskın hale gelir. Durağan gezegen adeta sürekli “açık” veya “aktif” olma halini anlatır. Bu sebepledir ki eğer Mars’ın zorlayıcı açıları varsa, bu açılar kendilerini daha abartılı bir şekilde gösterebilir.

Mars her iki yılda bir (775 gün) yaklaşık 70 gün geri harekette kalır ve sadece 2-3 gün geri hareketten önce ve sonra durağan olur. Yani Mars toplamda her iki yılda bir sadece 5-6 gün durağan olduğu için natal haritalarda nadiren durağan Mars görürüz.

Ancak natal haritada durağan bir Mars’a denk geldiğimizde, ona diğer gezegenlerden daha çok odaklanmalıyız. Bunun sebebini James Joyce’un haritasını inceleyerek görebiliriz. James Joyce’un haritasındaki ileri harekete geçecek olan durağan Mars, durağan gezegenlerin nasıl inatçı olduğunun mükemmel bir örneği.

James Joyce, postmodern edebiyatın öncü isimlerinden biridir. Hikaye ve romanlarında kullandığı deneysel dil onu özel kılan en önemli özelliğidir. Birçok dil bilmesinin dışında, kelimelerle nasıl oynacağını çok iyi bilen bir yazardı. Tarihten ve mitolojiden seçtiği kelimeleri yeniden yaratarak kullanırdı. En ünlü kitabı Ulysses, Dublin’de geçen tek bir gün hakkındadır. Edebiyata damgasını vurmuş bu kitap Joyce’un kullandığı kompleks dil açısından birçok okuru oldukça zorlamıştır. İçerisindeki çok sesli karakterler ve abartılı kelime oyunlarıyla 20. Yüzyıl edebiyatının kaynak kitabı olmuştur.

Joyce’un Mars’ını analiz ettiğimizde, Mars’ın iletişim burcu İkizler’de olduğunu görürüz. İkizler burcu dil, konuşma, yazma gibi bütün zihinsel aktitivelerle bağlantılıdır. Joyce’un haritasında Mars İkizler burcundaki tek gezegen ve 6. Evde yer alıyor. Joyce’un bütün kitapları sabırla işlenmiştir ve bunu Mars’ın haritadaki konumundan anlayabiliriz. 6. Ev, çok çalışma yetisi verir ki özellikle burada Mars veya Satürn varsa.

Mars’ın dispozitörü Merkür’ün Balık burcunda olması onun neden bu kadar yaratıcı olduğunu açıklar nitelikte ki Merkür Mars ile majör açı yapan tek gezegen. Balık enerjisi  Mars’a ilham verirken aynı zamanda Neptünyen bir tat da katıyor. Mars ve Merkür arasındaki üçgen açı 2. ve 6. Evleri birbirine bağlıyor ve bize Joyce’un bu Merkür – Mars bağlantısını kullanarak para kazandığını anlatıyor. Durağan Mars aynı zamanda iletişim ( 3. Ev Koç burcu) ve kariyer (10. Ev Akrep) evlerini de yönetiyor.

James Joyce Doğum Haritası

Joyce’un diğer kitabı “Finnegans Wake” de bu Mars – Merkür kombinasyonunu yansıtıyor. “Ulysses’te Dublin’in gündüz hayatını anlattığı gibi “Finnegans Wake”de Dublin’in uyku & gece hayatını yazmak için 17 yıl boyunca çalıştı. Bu kitabın yazmaktaki amacı, Joyce’un söylediğine göre uyku deneyimini taklit edebilecek yeni bir dil icat edebilmekti.” (Paul Gray, The Writer James Joyse)

Rüyalar, gece ve uyku Neptün ve Balık burcuyla ifade bulan konulardır. Joyce’un Balık burcundaki Merkür’ü zihnini bu konularla meşgul ederken, 6. Evdeki durağan Mars’ı bu tür Balık & Neptünyen konular hakkında takıntılı bir şekilde yılmadan 17 yıl boyunca çalışmasına vesile olmuş. Ayrıca eklemek gerekir ki durağan Mars’ı ile kavuşumda olan Betelgeuse ve Polaris yıldızları da onun yazım yeteneğinin bir diğer önemli göstergesi.

Ulysses bir Amerikalı dergide yayınlandığı zaman cinsel içeriklerinin olduğu bölümler sansürlenir. Joyce’un karısına yazdığı mektuplarda da güçlü bir erotizm vardı. Yazdıklarında cinselliğin de önemli bir yerinin olmasını yine durağan Mars’a bağlayabiliriz.

Joyce’un doğum haritası bize gösteriyor ki durağan konumdaki bir gezegen haritanın lordu gibi baskın olabilir ve haritadaki dinamikleri diğer gezegenlerden daha çok etkileyebilir.

Benjamin Disraeli: Disraeli’nin Mars’ı Aslan’da ve 9. Evde yer alıyor. Disraeli hukuk okudu ve sonrasında politika girdi. 19. Yüzyıl Britanyasının en önemli liderlerinden biridir. 1870 – 1880 yılları arasında başbakanlık yapmıştır.

Carl Jung: Kolektif bilincimizin genişlemesinde büyük rolü olan felsefi çalışmalarıyla ünlü psiyatrist Jung’un durağan Mars’ı ise felsefik Yay burcunda. Durağan Mars’ın aynı zamanda Uranüs ile üçgen açı yapması onun radikal ve eşsiz çalışmalarını açıklar durumda.

Eric Stanton: Son çalışmalarında erotik temalı feminen dominant karakterlere yer vermiştir. Amazon fetiş, femme fatal karakterleri çizmek ise hayat boyu tutkusuydu. Cinsellikle bağlantısı olan Boğa burcunda durağan Mars’ının olması bu bağlamda şaşırtıcı değil.

Marcel Petiot: Fransız doktor ve seri katil. II. Dünya Savaşı esnasında Paris’teki evinin bodrumunda tutsak tuttuğu mağdurları zehirleyerek öldürmüştür. Gerçek sayı bilinmemekle birlikte yaklaşık 60 kişinin cinayetinden sorumlu tutulmuş. İkizler burcundaki durağan Mars, Pluto ile 7. Evde kavuşum yapıyor.

Sevgiyle,

Eda O. Zakaria, ASA, MAPAI

Kaynaklar :

www.astro.com/astrology/in_stations_e.htm https://
www.nytimes.com/2016/06/17/books/therough-read-that-was-ulysses.html http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,988495-1,00.html www.thoughtco.com/review-of-ulysses-740295

Yorum Yap

E-Postanız güvende. Gerekli alanları doldurunuz*