Günümüzde Astroloji

Astrolojinin adeta din, gezegenlerin tanrı ve astrologun da üst rütbeli bir din görevlisi gibi algılandığı bugünlerde astroloji seansları da kutsal kitap yerine geçmiş olabilir. Evet söylediğim biraz tuhaf karşılanabilir, fakat yine de yazmak zorunda hissediyorum. 

Bir yandan astrolojinin ne olduğuna dair daha geniş bir bakış açısı açığa çıkarken diğer yandan da bireysel sorumluluklardan kaçmak, gerçeğe kulaklarını tıkamak için de iyi bir araca dönüşüyor. Bir başka deyişle ruha hizmetten çıkıp egoya hizmet etmeye başladığı yerler var ve buralarda hakikatten uyanık olmamız gerekiyor. Yoksa astroloji kendimizi uyutmanın bir başka güzel bir yolu olabilir. 

Bunun nasıllığına bakarsak eğer, kendi duygularımızın sorumluluğunu almak yerine bu sorumluluğu göklere, yıldızlara, gezegenlere yüklemeyi örnek verebilirim. Bir astrolog olarak buna çok sık şahit oluyorum. Öfkeleniyorum çünkü dolunay geldi, korkuyorum çünkü Satürn-Mars karşıtlığı var, Mars’ım Yengeç’te bunun için pasif agresifim…. Bu liste Jüpiter’e kadar uzar gider. Bu söylemlerin ardında yatan psikolojik dinamiklerin başında gücünü ötekine teslim etmek yatıyor. Eğer öfkemin sebebi dolunay ise bunun için bir şey yapmama gerek yok, nasıl olsa birkaç gün içinde geçer. Eğer duygularımı ifade etmekte zorlanıyorsam sebebi haritamdaki Ay, değiştiremeyeceğime göre üzerine çalışmak gereksiz….

Yok ama inan bana öyle değil. Dolunayda öfkeleniyorsan, daralıyorsan, ağlama krizlerine giriyorsan öncelikle bu iyiye işaret, çünkü dolunay enerjisiyle açığa çıkan bu duyguları artık bastıramadığının bir göstergesi bu. Ancak bu duyguları dolunay yaratmadı, onların tohumu zaten sende vardı, zaten içinde çalkalanıp duruyorlardı. Dolunay ile görünür oldular, ve haydi iş başına. Bak bakalım bu duygular sana senin hakkında neyi anlatıyorlar.

Doğum haritandaki herhangi bir gezegen, yıldız senin davranışlarının sorumluluğunu almaman için bir sebep olamaz. Bilakis onlar bohçanda buraya getirdiklerin, ne kadar hafifletebilirsin o bohçayı bir bak bakalım. 

Bir astrolog olmama rağmen her gün doğum haritamın nasıl etkilendiğini incelemiyorum. Ancak her adımını gökyüzü hareketlerine göre planlayanlar var, biliyorum. Bu tavrı new age spiritualism söylemleri ile süsleyebiliriz, ama bakmak gerek nereden geliyor bu güvensizlik, bu kontrol? Merkür retrodayken ev alınır mı? Eğer ev almayı planlamışsan ve imza atacak noktaya gelmişsen, zaten zihnin dünyevi olanla meşgul, bunu totem haline getirmeye ne gerek var? İçe dönmek, tefekkür etmek, yavaşlamak demek olan bir süreci “sakız çiğnersem orucum bozulur mu?” seviyesine indirgemek neye hizmet ediyor?

Oysa ki astroloji totem, kehanet olmanın çok ötesinde bir ilim. Bireysel seviye de muazzam bir rehber olduğu gibi toplumsal değişimlerin de anahtarı olarak kullanılabilir. Endüstriyel çağın kültürel mitolojisinde, sürekli ilerlemeye, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bize refah, huzur ve mutluluk getireceği hikayesine inandırılarak büyüyen çoğunluk için astroloji bir öze dönme pusulası. Mekanikleşmiş yaşamlara döngülerin olduğunu, insan türü olarak her şeyden ayrı ve bağımsız olmadığımızı bilakis varoluş ağında görünmez iplerle her şeyle bağlı olduğumuzu hatırlatan kadim bir bilgi astroloji. 

Tarih tekerrürden ibarettir düsturuna bir başka boyut katarak geçmişimizi, şimdimizi ve de geleceğimizi döngüler üzerinden gösteren bu ilim sayesinde kolektif seviyede türümüze dair objektif bir bakış geliştirmemiz mümkün. 

Stabil değil dinamik bir bilgi astroloji, her çağda genişleyen bilinç seviyesiyle doğru orantılı. Bu sebeple de dogmatik değil. Günümüzde en çok ıskalanan taraflarından biri de bu. Tam da bu sebepten bir din gibi algılandığı yerler var. Oysa ki astrolog da filtreleri olan, zihni toz kaplı olan bir fani diğer herkes gibi. Astrologun ağzından çıkanı nihai gerçek olarak almak yerine bir referans olarak gördüğümüzde tekamülümüze hizmet etmeye başlıyor. 

Astroloji, bireysel ve toplumsal değişimin, zincirlerden özgürleşmenin oldukça güçlü bir aracı. Bu aracı gücümüzü teslim etmek yerine gücümüzü ve herşeyle olan bağımızı keşfetmek için kullanabiliriz. 

Yorum Yap

E-Postanız güvende. Gerekli alanları doldurunuz*