Eda Ocak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı lisans ve Batı ve Çağdaş Sanat Tarihi yüksek lisans mezunu. 

Mezuniyetinin ardından 10 yıl boyunca özel bir eğitim kurumunda yabancılara Türkçe öğretti. Bu yıllar içerisinde dünyanın her yerinden gelen öğrencileriyle öğretmenlik becerilerini geliştirirken yaşama dair algısı ve anlayışı da genişledi, derinleşti. 

Öğretirken aynı zamanda yaşamın bir öğrencisi olduğunu da keşfettikçe ilgi alanları edebiyat ve sanattan, mistik öğretilere, en çok da doğu öğretilerine yöneldi. Sadece merak ettiği için ilgilenmeye başladığı astroloji zamanla bir mesleğe dönüştü ve 5 yıllık astroloji eğitiminin ardından astroloji danışmanlığı ve eğitimi vermeye başladı. Bu alanda yazdığı yazılar önemli uluslararası astroloji dergilerinde yayınlandı. Halen kısıtlı sayıda da olsa danışmanlık vermeye ve www.dokuzuncuev.com üzerinden eğitimlerini öğrencilerine sunmaya devam ediyor. 

Doğu öğretilerine olan ilgisi ise zamanla onu özellikle Tibet Budizmi üzerinden derinleşmeye yönlendirdi. Buddhist Studies Institute’de Rinpoche Pema Khandro’dan ve Tibet House / Dharma Moon’da David Nichtern’den meditasyon ve mindfulness eğitimleri aldı ve bu yolda bir eğitmen olarak yürümeye başladı. London Buddhist Center’da Geshe Namdak ile Budizm üzerine ise öğrenmeye halen devam ediyor. Eda ayrıca 2023 bahar ayından beri saygın meditasyon öğretmenlerinden Jack Kornfield ve Tara Brach’ın açmış olduğu eğitim programında mentor ve peer grup çalışmalarıyla eğitmenlik becerilerini geliştirip pekiştiriyor. 

Budist öğretide derinleşirken zihin ve bilinç konularına olan yoğun ilgisi onu Budizm ve batı bilminin ortak çalışmalarına da yönlendirdi. Bu sebeple Eda’nın sunduğu eğitim ve çalışmaların temelinde Budist öğreti ve bilim insanı Daniel J. Siegel tarafından geliştirilen ve zihin, beyin ve ilişkilerin nasıl bütünleştiğini göstermeyi amaçlayan disiplinler arası bir eğitim olan Interpersonal Neurobiology eğitiminin de katkısı var.  

Eda, ayrıca 2023 yılında Nalanda Institute tarafından sunulan 3 yıllık Contemplative Psychology eğitim programına öğrenci olarak kabul edildi. Bu eğitim programında mindfulness, şefkat ve embodiment’a dayalı üç ana Budist psikoloji ekolü ve bunların çağdaş sinirbilim, psikoterapi, pozitif psikoloji, sosyal psikoloji ve stres, travma ve otonom sinir sisteminin tepkiselliğini dönüştürmeye yönelik en son araştırmalarla nasıl uyumlu olduğu konusunda kapsamlı bir anlayış ve pratiklerle eğitmenlik deneyimini çok daha kapsamlı ve derin bir yere taşımaya niyet ediyor. 

Budist felsefede önemli bir yeri olan “no-self & anatman” öğretisiyle bağlantılı olan “Transforming Self-Comparison” adlı makalesi www.lionsroar.com‘da yayınlandı. 

Eda, aldığı tüm eğitim ve deneyimlerini sunduğu Aidiyet Programında bir araya getirip sunuyor. Erken yaşlarda ailesi ile birlikte doğudan batıya göç etmiş biri olarak aidiyet ve aidiyetsizlik iç dünyasında her zaman yankılanan çok temel bir mesele. Günün sonunda yaptığı tüm çalışmaların yaşama ve kendine daha çok ait hissetmek, daha canlı ve uyanık bir yerden yaşamla bağ kurmakla bağlantısı var.

Bir süredir ayrıca seramikten heykel ve vazolar yapan Eda, eşiyle birlikte Türkiye’nin güneyinde yaşıyor. Belirli aralıklarla meditasyon ve sessizlik inzivalarına katılıyor.