Venüs, gökyüzünün Güneş ve Ay’dan sonra, en parlak üçüncü gök cismi ve güzelliğin, sevginin göksel karşılığı. Sadece günümüz astrolojisinin değil kadim medeniyetlerin de en çok incelediği ve enerjisiyle çalıştığı gezegen.

Her gezegen gibi onun da kendine özgü bir döngüsü var ve bizler Venüs’ün Güneş’le olan bu 584 günlük döngüsünden oldukça etkileniyoruz. Venüs şaşırtıcı bir şekilde bu döngünün yarısında akşam yıldızı ve diğer yarısında da sabah yıldızı olarak kendini gösteriyor. Şaşırtıcı bir şekilde diyorum çünkü bu iki farklı zamanda belirişinden dolayı bazı medeniyetler onu iki farklı yıldız olarak algılamışlar.

Venüs’ün aslında aynı yıldız olduğunun farkına varan medeniyetler ise onun iki farklı yüzü olduğuna kanaat getirmişler. Sümerler Venüs’ün, onların verdiği isimle İnanna’nın ufukta kayboluşunu yani diğer fazza geçişini yeraltına geçişi olarak tanımlamışlar.

 

                                                 Tanrıça Ishtar & Inanna

 

Mitolojiye göre Inanna, yeraltına inerek kız kardeşi yeraltı tanrıçası Ereshkigal’ı, ziyaret etmeye karar verir. Bu ziyaret Venüs’ün ufukta kayboluşu ile başlar. Inanna, yeraltına inerken 7 kapıdan geçmek zorunda kalır ve her defasında bir giysisinden veya mücevherinden vazgeçmesi gerekir. Yani kişiliğini yeraltının derinliklerine inene kadar geride bırakması, kendine ait tanımlardan azade olması gerekir. Sonunda yeraltına indiğinde ise kız kardeşi onu öldürmeye karar verir. Mitolojideki bu evre gökyüzünde Venüs’ün Güneş ile kavuşumuna denk geliyor. Yani aslında Venüs, Güneş’in ışıklarıyla yanıyor. Eski kimliğimizin ölmesi gereken bu evrede yeni bir döngü başlıyor. Burada Inanna’nın ölümüne karar veren yeraltı tanrıçası aslında gölge yanımızdan başkası değil. Daha güçlü bir şekilde parlamamız için yeraltına inip gölgemizle yüzleşmemiz gerektiğini hatırlatıyor bize.

Daha sonra yeryüzünden Enki Inanna’yı kurtarıyor. Böylece Inanna gökyüzüne geri dönebiliyor. Hikayenin bu kısmı da Venüs’ün gökyüzünde sabah yıldızı olarak tekrar belirmesine denk geliyor. Sümer mitolojisindeki Inanna’nın bu hikayesi aslında Retro Venüs’ün akşam yıldızından sabah yıldızına dönüşünün hikayesi, bir ölüm ve yeniden doğum hikayesi.

Venüs Retrosu : Ölüm ve Yeniden Doğum

Venüs 5 Ekim 2018’de Retro hareketine başlayacak. Hepimiz için yeraltına inip kız kardeşimiz olan yeraltı tanrıçasını yani biricik gölgemizi ziyaret etme zamanı yaklaşıyor. 40 gün sürecek olan bu Retro süreci mitolojideki ölüm ve yeniden doğum sembolizmasına uygun olarak Akrep burcunda gerçekleşiyor. Yani her iki yılda bir gerçekleşen bu 40 günlük Retro süreci bu sefer diğerlerinden oldukça güçlü bir şekilde gerçekleşecek. Dönüşüm enerjisini kemiklerimize kadar hissedeceğiz diyebilirim. Venüs astrolojide en başta ilişkiler olmak üzere, sevgiyle, öz değerle ilişkilendirilir. Enerji sisteminde sakral çakraya denk gelir, oldukça dişil bir enerjisi vardır. Yaratıcılık ve sanat da yine Venüs’ün konuları arasındadır.

        Venüs’ün Doğuşu, Botticelli

Sümerler tarafından Inanna olarak anılan Venüs, Akadlar, Babilliler ve Asurlular tarafından ise Ishtar olarak anılmış. Mezopatamya astrolojisinde ve mitolojisinde de sevgi, aşk, güzellik, doğurganlık, adalet ve savaşlarla bağdaştırılmış. Sevgi, aşk tamam da bu savaş ne ola derseniz; işte o Venüs’ün sabah yıldızı olarak belirdiği diğer yüzüyle, Lucifer tarafıyla bağlantılı. Kadim medeniyetlerce yapılan binlerce yıllık gözlemler sonucunda Venüs’ün bu 40 günlük Retro sürecinde Güneş’le yaptığı kavuşumdan sonra yani sabah yıldızı olarak görülmeye başladıktan sonra karanlık tarafının açığa çıktığını farketmişler. Yeryüzünde savaşların arttığı ve politik güç savaşlarının yükseldiği gözlemlenmiş. Aslında bu Retro sürecinin bile kendi içinde iki evresi var. Birincisi Retro başlarken Venüs’ün daha iyicil doğasının açığa çıktığı evre ki bu mitolojideki adım adım yeraltına inme sürecine denk geliyor. Güneş’le kavuşum, yanma hali ise yeraltı tanrıçası ile yani kendi psişemizdeki karanlık ile buluşmaya denk geliyor. 26 Ekim 2018’de bu buluşma gerçekleşecek ve bu tarihi takriben 3 gün boyunca Venüs’ü ne sabah ne de akşam gökyüzünde görebileceğiz. Bizler de aynı Venüs gibi kendi karanlığımızda kaybolacağız adeta. Karanlığımızla yüzleşme süreci 16 Kasım 2018’e kadar devam edecek ki bu da Retro sürecinin ikinci evresi. Bu süreç Venüs’ün de karanlık yani Lucifer enerjisinin aktive olduğu zaman. Hem bireysel hem de kolektif olarak ilişkilerimiz üzerinden sınanacağız. Akrep burcunun doğasında sahiplenme, kin ve öç alma özellikleri gölge yön olarak yer alır. Dolayısıyla ilişkilerimizde bu konularla sınanacağız. Sevgiye dair bize öğretilen ve dayatılan sevme hallerinin dışına çıkabilmek için bu 40 günlük süreçte kendi karanlığımızda derinlere inmemiz gerekecek.

 

Akrep’in Gölgesinde Sevgi, Kaynaklar ve İlişkiler

Venüs sadece sevgi ve ilişkilerle bağlantılı değil aynı zamanda doğurganlık, verimlilikle bağlantılı olarak finansla, parayla da bağlantılı. Bu sebeple maddi kaynaklarla olan ilişkimizde yine akrep enerjisi üzerinden sınanacaktır.

Takip ettiğim bir blogda güzel bir eşzamanlılıkla yakın zamanda hür aşkla ilgili bir yazı yayınlandı. Oradaki bir cümleyi buraya alıntılamak istiyorum çünkü Akrep burcundaki Retro Venüs ile tam olarak örtüşüyor.

Yaşadığımız kültür, kıtlık bilinci üzerine kurgulanmış durumda ve bu nedenle rekabet her yerde. Hiçbir şeyden yeterince olmadığı inancı, birbirimizin omuzlarına basarak o şeylere erişebilmek için mücadele etmeye çağırıyor bizi. Yeterince kaynak yok, yeterince gıda yok, yeterince para yok, yeterince huzur yok, yeterince neşe yok, ve tabii ki yeterince aşk-sevgi yok!Emre Ertegün

Sevginin bile kıt olduğuna dair inancımız Akrep burcunun gölgesini devreye sokuyor ve sevdiğimizi boğacak şekilde kendimize saklamak ve sahiplenmek istiyoruz. Aynı maddi kaynaklarla olan ilişkimiz gibi kaybetme korkusuyla ilişkilerimizi yaşıyoruz. İşte bu korkular ve haller Venüs’ün bu kırk günlük Retro sürecinde dönüştürmemiz için yeraltında bizleri bekliyor.

 

Venüs Retroyken Neler Yapmamalı? ( 5 Ekim – 16 Kasım )

Birçok astrologdan neler yapmamanız gerektiğine dair bir liste karşınıza çıkacaktır. Bu durum biraz da korku enerjisi yaratıyor gibi ya da sanki astroloji bir dinmiş ve yasaklar listesi varmış gibi algılanabiliyor. Konunun biraz daha derinine inersek aslında tabii ki de istediğinizi istediğiniz zaman yapmakta özgürsünüz JAncak Retro zamanları içe dönme, tefekkür etme, dönüştürme zamanları olduğu için her gezegenin doğasına özgü konularda yeni bir şeylere başlamak, fiziksel düzlemde birşeyler yapmaya çalışmak bu süreci sekteye uğratabilir. Mesela Venüs retrosunda ilişkilere, sevgiye, kendi özdeğerine yönelik içsel çalışma yapmak yerine yeni bir ilişkiye başlarsan bu konularla ilişki içerisinde daha zorlayıcı bir şekilde uğraşmak zorunda kalabilirsin. Ve evet Venüs retrosunda eski aşklar, ilişkiler daha doğrusu tamamlanmamış olanlar tekrar gündeme gelebilir. Böyle bir şey olursa bilin ki ortada iki tarafın da tamamlaması gereken bitmemiş, yarım kalmış bir şey var.

Venüs, güzellikle, hayatın bize zevk veren yönleriyle bağlantılı olduğu için Retro sürecinde yine içe yönelmek yerine, dışa yönelirsen mesela saçlarını değiştirmek, yeni bir takı almak istersen tatmin olmayabilirsin. Çünkü Venüs retroyken psişemizde dönüşüm enerjisi aktive olur ve saçlarımızı değiştirmek yerine kendimizi neden güzel bulup bulmadığımızla ilgili algımızla çalışmamız gerekir.

 

Yeni Döngüye Hazırlık

26 Ekim 2018’de Venüs’ün Güneş ile olan kavuşumu 584 günlük bu yeni döngüyü başlatıyor. Bu aynı zamanda Venüs’ün Dünya’ya en yakın olduğu zamana denk geliyor. Eğer tanrıça enerjileriyle çalışıyorsanız bugün kendi özel ritüelinizi yapmak için muazzam bir fırsat diyebilirim.

O gün Venüs’ün kendini Güneş’in kollarına atması gibi sizin de kendinizi sevginin ateşine atmanız için neye ihtiyacınız olduğunu kalbinize sorabilirsiniz. Kalbinizin size söyledikleri kendi karanlığınızla yüzleşirken adeta bir pusula olabilir. Öz değerlerinize, kalbinizde sevginin ne kadar yer kapladığına, aşkın kendisine çıplak gözlerle bakmak için bundan daha güçlü bir gün düşünemiyorum. Takip eden 3 gün boyunca işaretlere odaklanın, bakalım eşzamanlılıklar size neler getirecek, kalbinize sunduğunuz sorular nasıl cevaplanacak…

 

Doğum Haritanızdaki Venüs

Doğduğunuz anda Venüs’ün sabah yıldızı mı akşam yıldızı mı olduğu önemli. Bu ilişkilerinizde Venüs’ün hangi enerjisiyle aktive olduğunuzu dolayısıyla hayat içerisinde hangi konularla çalıştığınızı gösterir. Bunu anlamak için eğer biraz astroloji bilginiz varsa Venüs’ün burç bazında Güneş’ten önce mi sonra mı olduğuna bakmanız gerekir. Örneğin Terazi burcusunuz ve Venüs’ünüz de Aslan burcunda; bu Venüs sabah yıldızıyken doğmuşsunuz demektir. Yani Venüs’le bağlantılı konularda daha çok gölge tarafı aktiftir ve sizin bu konuda bir farkındalık geliştirmeniz gerekir. Venüs en çok da kendinizi sevmeyi öğrenmeniz için çalışır ve bu türden deneyimlere çekilirsiniz.

Venüs doğum haritasındaki konumu yine bu Retro sürecinde en çok hangi konularla, ilişkilerle bağlantılı sınanmalar yaşayacağınızı da gösterir. Mesela eğer Venüs’ünüz doğum haritanızda 4. Evdeyse daha çok ailenizle olan ilişkilerinizde daha önce özen göstermediğiniz, önem vermediğiniz noktalarda pürüzler çıkabilir. Ancak unutmamak gerekir ki hayatın hangi alanıyla bağlantılı olursa olsun bu ilişkilerin en temelinde kendimizle olan ilişkimiz ve kendimize verdiğimiz değerle bağlantılı deneyimlerden geçeceğiz.

 

Sevgiyle,

Eda O. Zakaria, ASA, MAPAI

 

 

 


Doğum haritası analizi için danışmanlık al.

Yorum Yap

E-Postanız güvende. Gerekli alanları doldurunuz*