cecilobit01

Aslan burcunun, sembolizmasını aldığı ormanın kralı & kraliçesi aslanlarla çok güçlü bir bağı vardır. Aslanları nasıl bilirsek Aslan burcu insanlarını da bu sembolizma üzerinden kolaylıkla okuyabiliriz. Yönetmeyi seven, liderlik güdüsü güçlü olan ve bulunduğu ortamın dikkatini çeken yani popüler ve haşmetli 🙂 Aslan enerjisi güçlü olan insanları tanımak kolaydır ki zaten hemen dikkatinizi çekerler. Bu özellikler Aslan burcuna dair genel geçer bilgilerdir, bu yazıda ise amaç Aslan burcunu derinlemesine irdeleyip ne zaman yaralı bir aslana dönüştüklerini anlamak…

 

Güneş’in En Yaratıcı İfadesi; Aslan Burcu

Mevsimsel astrolojide, Aslan burcu Güneş’in yıl içerisinde en tepede olduğu zaman dilimine denk gelir. Astrolojik anlamda Güneş’e ait özelliklerin en rahat şekilde vücut bulduğu burçtur, çünkü Güneş de Aslan burcu gibi kralları ve kralliçeleri sembolize eder. Tıpkı Güneş’in gezegenimizde yaratımın en önemli etmeni olması gibi, Aslan burcu da astrolojide yaratıcılıkla doğrudan bağlantılıdır.

Leo Minor

Doğum haritasında da 5. Ev ve Aslan burcu yaratıcılıkla açıklanır. 5. Ev aynı zamanda çocuklarla da ilgilidir ki yaratıcılık ve çocukluk arasında organik bir bağ vardır; keza Aslan burcu ile de. Hayatınızdaki Aslan burçlarını bir düşünün, zaman zaman çocuksu halleri sizi eğlendirmiş ya da rahatsız etmiştir. Ancak o çocuksu tavırları bazen karşı tarafa çiğ gelse de çocuksu ruhlarının vaadettiği büyük bir yaratıcılık potansiyeli vardır. Tabii ki eğer bu çocuksu ruhlarını dışarıya uyumlanmak için bastırmıyorlarsa, bu yaratıcılık realiteye dönüşebilmiştir. Çünkü yaratıcılık, ancak başkalarının ne düşündüğünü umursamadığımız zaman açığa çıkan bir yaratım gücüdür. Kişi başkalarının fikirlerini dikkate alarak yaratım sürecine girdiğinde beğenilmeme kaygısı yaratımı sekteye uğratır. Bu sebepledir ki çocuklar kendi oyun alanlarına çekildiklerinde daha önce denenmemiş olanı kolaylıkla denerler, içlerindeki yaratıcı potansiyel bir yetişkin tarafından kalıba sokulmamışsa ortaya olağanüstü yaratımlar çıkar. Aslan burcu enerjisi yoğun olan insanlar da eğer içindeki çocuksu keşif arzusunu söndürmemişse, eğer ki beğenilmeme korkusuyla yüzleşmiş ve aşmışsa içlerindeki sanatçı özgürce yaratır. Zaten doğum haritasında 5. Ev aynı zamanda sanatla ve hobilerle de ilgilidir.

The-dying-Lion-rock-relief-in-Lucerne-Switzerland-4

Yaralı aslan ise yaratamaz, çünkü yaratıma giden yolda beğenilme kaygısı ağır basar. Bu sebepledir ki her Aslan burcu insanı sanatçı değildir. Bazıları beğenilmeme korkusu ve özgüven eksikliğiyle dışarıya bağımlı hale gelir. İçerideki o yaratıcı kaynağı çocukluğuyla birlikte unuttuğu için “Ne yaparsam daha çok sevilirim?” sorusu daha önemli olur.

Aslan burcunun yönetici gezegeni ( astrolojide Güneş ve Ay, gezegen olarak ele alınır.) olan Güneş, aynı zamanda bedenimizde üçüncü çakra olan, solar pleksus (manipura) ile bağlantılıdır.  Öz farkındalık, benlik, bireysellik ve yaratım bu çakrayla ve astrolojik karşılığı olan Güneş ile özdeştir. Doğum haritasında Güneş’i zorlayıcı etkiler altında olan kişilerde bu çakrayla bağlantılı sorunlar olduğu görülür. Kişi özgüven eksikliği yaşadığı gibi yaratıcılık kanalları tıkanmıştır. Benliğin yaratıcı ifadesi yerini donuk ve dengesiz bir yaşam enerjisine bırakır. Doğum haritasında Güneş’in yeterince güçlü olmaması bu çakrayla bağlantılı dengesizliklere ve özgüven eksikliğine işaret eder.

Haşmetiyle Gücün Sembolü

Aslanlar tarih boyunca medeniyetlerde gücün ve ihtişamın sembolü olarak kullanıla gelmiş. Kadim Mısır’da, Ra’nın Gözü de olarak bilinen savaç tanrıçası Sekhmet, aslan başlı olarak tasvir edilirdi.  Öngörülü olmasıyla tanındığı gibi, isteğine ters bir şey yapılması durumunda öfkesinden kimse kaçamazdı.

Nemean Aslanı, Yunan mitolojisinde yer alan efsanevi bir hayvandır. Kürküne hiçbir insan yapımı silah zarar veremezdi ve durdurulamazdı. Sadece Herkül bu aslanı alt etmeyi başardı. Nemean Aslanı, kolektif hafızamızda Aslan sembolizmasına dair güçlü bir örnektir. Zira kendisini bir insan değil, yarı insan yarı tanrı olan bir varlık yenebilmiştir. Herkül, Nemean Aslanı’nı öldürdükten sonra onun gücünün ve yaratıcılığının bir sembolü olarak derisini kendi bedenine geçirmiştir.

nemean aslanı

 

Anadolu’da bereket tanrıçası Kibele de her zaman yanında yer alan  iki Aslan ile tasvir edilmiştir. Tanrıça Kibele’ye eşlik eden bu iki aslan doğanın yaratıcılık potansiyelini yansıtır.

Mitolojide Aslan, çakal veya yılanlara verilen güvenilmez, hain gibi vasıfların aksine her zaman soylu bir varlık olarak anılagelmiştir.

Astrolojide de Aslan burcu sıcaklığı, cömertliğiyle bilindiği gibi gücü ve asaleti de temsil eder. Aslan burcu insanları da aslında bunu size bir şekilde belli eder, gizliden gizliye hürmet görmek isterler. Bundan olsa gerek çevrelerinde sadece dostları değil, şakşakçılarıyla da beraber gezenleri vardır elbet.

Ayna Ayna Söyle Bana….

Aslan burcunun yönetici gezegeni Güneş, benlikle, bilincin kendini bilmeye odaklanmasıyla ilgili vasıflarını en iyi Aslan burcunda açığa çıkarır. Bilinçli farkındalık Aslan burcunda, kişinin “kendi”sine yönelir, kişiliğin oluşmaya başladığı evredir Aslan burcu. Bu evrede kişi benliğini keşfe başlar. Bu sebepledir ki bu burca mensup kişiler çoğu zaman “ben-merkezli” olmakla suçlanırlar. Doğruluk payı vardır çünkü kişi varoluşu kendi üzerinden algılamaya çalışır. Her burçta olduğu gibi Aslan burcunda da mertebeler vardır, yani bu enerjinin nasıl kullanıldığını gösteren seviyeler vardır. Aslan burcunun ezoterik bilgideki nihai amacı & mertebesi ise benliğini en ince katmanına kadar soyarak Öz’e ulaşmak ve bütün çıplaklığıyla benliğini kabul etmek ve sevmektir.

s-e80f8a46d6748dc84f378c6afe775e51bf841f20

Eğer kişi Aslan enerjisinin yüzeysel arenasında tıkanıp kalırsa birinci mertebeden yukarı çıkmak zorlaşır. Burada kişi ben-merkezci olmaktan narsist olmaya doğru ilerler. Tehlikeli sulardır ve kişi bunun farkında bile değildir.  Kişi eğer dış görünüşü ile gurur duyuyorsa yoğun selfie patlamalarıyla bu dikkatimizi çekebilir veya elde edilen başarılar, zekası veya övündüğü bir özelliği hakkında uzayan konuşmalarla kendini belli eder. Bu mertebede tıkanıp kalmış bir Aslan ile yaşamak zordur. Yanlış yaptığını kabul etmesi, kendine ait bir fikirden vazgeçmesi veya özür dilemesi neredeyse imkansız olabilir. Eleştirileri kalbine geçirilmiş bir hançer gibi görmeye başlar. Yani kişi ormanın kralı & kraliçesi olmak yerine Tanrı rolüne bürünür. Bu kişiler yadsıma, rasyonalize etme, projekte etme ve bastırma gibi ego savunma mekanizmalarını kullanarak kendilerini koruma altına almaya çalışırlar. Benlik en ince katmanına kadar keşfedilip öze ulaşılacağına ilk katmanda kişi takılıp kalır. Narsisos’ta olduğu gibi sudaki yansımasını hakikat zannetme yanılgısına düşer.  Bu noktada aslında kişi yaralı bir aslandır yarasının farkında olmayan. Kabullenilme, onaylanma ve herşeyden öte sevilme ihtiyacı o kadar güçlüdür ki acı içinde kükrer durur. Bu kükreyişler kendini günlük hayatta dikkatleri üzerine çekmek için her yolu deneyen, zaman zaman gülünçleşen bir profil olarak gösterebilir.

Bu durumun astrolojik göstergesini doğum haritasında da görebiliriz. Her ne kadar Aslan burcuna ait herkeste birinci mertebede takılıp kalma riski olsa da doğum haritasındaki bazı göstergeler kimlerde bu riskin daha yüksek olduğunu bizlere gösterir. Ayrıca Aslan burcunda olmayıp da bu burcun özelliklerine sahip olan kişileri tanıyor olabilirsiniz; onların da ya Ay burcu ya da yükseleni Aslan burcundadır. Astrolojide doğduğumuz anda Güneş’in, Ay’ın ve ufukta beliren (yükselen) burcun önemi büyüktür, zira kişiliğin oluşması bu üç unsurla mümkündür.

Doğum haritasında Jüpiter bağlantıları, Jüpiter’in büyütme prensibiyle Aslan burcundaki gururu kibire ve ben- merkezciliği narsisizme çevirebilir. Yani doğum haritasında Jüpiter’in Aslan burcundaki yükselen derecesi, Ay ve Güneş’le olan zorlayıcı ( kavuşum, kare ve karşıt) açıları egonun büyüklüğüne işarettir. Bu durumda kişi kolayca Tanrı rolüne bürünebilir. Kişinin haritasında yoğun bir Aslan enerjisi varsa; mesela birden fazla gezegen Aslan burcunda ise, yine buraya aşırı vurgu olduğu için kişi Aslan enerjisini dengeli kullanmakta zorlanır.

Aslan burcundaki yükselen derecesiyle, Güneş ve Ay burcuyla sert açılar içerisinde olan bir Mars ve Pluto ise kralın & kraliçenin gaddar yüzünü açığa çıkarır. Bu noktada kişi gücünü yanlış kullanmaya başlayabilir, aslan burcuna özgü liderlik despotizime doğru yol alır. Haritasında sadece Güneş’i Aslan olup, Mars – Pluto arasında sert açısı olanlarda da bu gaddarlık belirtileri görülebilir. Kişi Pluto – Mars arasındaki bu ağır enerjiyi Güneş burcunun özelliklerini yanlış kullanarak açığa çıkartabilir.

Kendini Kedi Sanan Aslan

Doğum haritasında Aslan burcundaki Güneş ve Ay’ı 12. Evde olanlar içinse, durum biraz daha farklıdır. Burada kişi içten içe görünmek, farkedilmek ve beğenilmek istese de bunu gerçekleştirmek için gereken cesareti bulamaz. Korkular burada daha hakimdir, keza 29 derecede yer alan aslandaki Güneş ve Ay için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Korkularla birlikte kişi geçmiş yaşamlarından getirdiği sırlar sebebiyle bilinçsizce kendini saklamaya meyilli olabilir. Bu konumlamalarda da yine yaralı aslanı görürüz, ancak bu sefer aslan oldukça sessiz bir şekilde inine çekilir. Bastırma mekanizması çok etkindir ve eğer kişi yakın çevresi tarafından da ihmal ediliyorsa durum vahimleşir.

leo-zodiacsign-ink

Özellikle Ay burcu Aslan olanların, bilinme, beğenilme ve onaylanma gibi duygusal ihtiyaçları yoğundur. Bu ihtiyaçlar Güneş burcu Aslan olanlar gibi bilişten gelmediği için, yani farkedilmesi kolay olmadığı için  bu ihtiyaçlar giderilmediğinde  içsel bir huzursuzluk kendini sürekli hissettirir. Kişinin haritasında Ay nerede bulunuyorsa, hayatın o alanlarında parlaması gerekir.

Bedenin Söyledikleri….

Aslan enerjisinin dengesiz çalıştığının belirtileri, doğum haritasında Güneş’in zorlayıcı etkiler altında olması ile aynıdır. Üçüncü çakrayla bağlantılı belirtiler ortaya çıkar. Psikolojik düzlemden baktığımızda yukarıda da değindiğim gibi ya şişmiş bir ego ve ilintili sorunlar vardır ya da tam tersi kendini ortaya koyamama, cesaret eksikliği ve değersizlik hissi olarak dışarıya yansır.

solar-plexus-chakra

Fiziksel düzlemde ise Aslan – Güneş – 3. Çakra üzerinden bakarsak eğer, gaz problemleri, sindirim problemleri, ülser, gastrit gibi sağlık sorunları olarak kendini gösterir. 3. Çakra sindirmekle ilgilidir. Bizler yiyecekleri sindirdiğimiz gibi maddi deneyimleri de sindiririz. İnsanları, onların bizlere söylediklerini, izlenimleri, yerleri sindiririz. Eğer sindirim sistemimiz güçlüyse, sindirdiklerimiz bize enerji olarak geri döner, değilse fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar olarak karşımıza çıkarlar. Astrolojide Aslan burcu ve Güneş, kral ve kraliçelerle bu sebeple bağdaştırılırlar. Bir kral &kraliçe çevresinin etkisinde kalarak kendisiyle ilgili şüpheye düşmez. Dışarıdan gelen etmenleri sağlıklı bir şekilde sindirir ve alması gereken uyarıyı, eleştiriyi aldıktan & sindirdikten sonra yoluna devam eder.

Üçüncü çakranın dengelenmesi için yapılan ruhsal çalışmaların yanında yogada kullanılan bazı asanalar da iyi gelebilir. Bunların başında Virabhadrasana I, II, III, Bharadvajasana I, Tittibhasana ve Paripurna Navasana gelir. Yoga yaparken bu asanalara ağırlık vermeniz 3. çakra üzerinde etkili olur.

Yaraya Melhem : Sevgi ve Kendini Kabul

Aslan ateş elementinde ve sabit bir burçtur. Ezoterik öğretide ateş elementi astral alemlerle ve yaşam enerjisi ile bağdaştırılır. Evrensel bilgiyi çekme yeteneklerine sahiptirler, yani bir şekilde bilme hali vardır. Okudukları veya öğrendikleri evrensel ve ruhsal bir bilgiyi zaten biliyormuş gibi hissetme durumları ateş elementine mensup bireylerde daha yoğundur.  Tek yapmaları gereken varolan bilgiyi araştırarak detaylandırmaktır, özellikle Aslan burcunun misyonu “kendini bilmek” olduğu için bu bilgileri kendilerine yönelik gözlemlerle zenginleştirmeleri gerekir.

12931904 - the solar plexus chakra

Aslan burcu yaşamın ve kendinin çoşkuyla ifade edilmesiyle ilgilidir. Bu burçtan bir insanın yanındayken hayat sanki dalga dalga yükseliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Sevgi içeriden dışarıya doğru akar, kendi biricikliğinin farkında olan Aslan kişisinin önce kendini sevmeyi öğrenmesi gerekir. Ancak bu sevgi ilüzyonlardan arınmış olmalıdır, sahte benlik imajlarına kapılmak bu yolda ortaya çıkan risklerden biridir.

İçsel gücünün farkında olan ve orada merkezlenmeyi bilen bir Aslan, çevresine de bu enerjiyi yayar, işte o zaman ormanın kraliçesi & kralı ile olduğumuzu hemen hissederiz. Ondan dışarıya yayılan bu koruyucu güç ve sıcaklık bizi de ısıtır ve güvende hissederiz. Kendisinin her haliyle farkında olan, zayıflıklarını, potansiyellerini, zenginliğini bilen ve her haliyle kabul eden bir Aslan ile beraber olmak her zaman keyiflidir, o rahatsız edici çiğ ego yoktur. Kendini seven bir Aslan, bu sevgiyi dışarıya nasıl aktaracağını da çok iyi bilir.

Aslan Burcuna Yönelik Olumlamalar

Kendimi zayıf ve güçlü, bütün yönlerimle kabul ediyorum.

Kendi merkezimdeyim ve güçlüyüm.

Sevgi benden dışarıya doğru taşıyor.

Kendimi seviyorum ve kendim olma yolunda ilerliyorum.

Sevgiyle kendi özgünlüğümü ifade ediyorum.

Yaratıcılığıma güveniyorum.

Kalpten inandığım her işe cesaretle girişiyorum.

 

Sevgiyle,

ASA, Eda Ocak Zakaria

 

Kaynaklar : 

Glenn Perry, AstroPsikoloji, Astroloji Okulu Yayınları
Liz Greene, Mythic Astrology, Newleaf
Dane Rudhyar, Astrological Insights; Into the Spiritual Life
Lea Imsiragic, Astrohealing, Astro.Lab

 

3 Yorumlar

  • Lioness Yayınlandı Nisan 4, 2019 6:48 pm

    Yükselenim oğlak,(1. Evde kovada neptün ve uranüs de var), ay burcum başak ama güneş, merkür, venüs, marsım hepsi aslan(bu kadar aslan enerjisini nasıl dengeleyeceğimi bilmiyorum.). Güneşim 7. Ev sonunda ve 29 derecede. Venüs, merkür, marsım hepsi 7. evde. Kendi enerjimi kendim bastırıyormuş gibiyim. Fazla içe dönüktüm doğum haritamı öğrene öğrene aşıyorum bu durumu. Bu yazı için teşekkürler 🙂

    • Eda Ocak Yayınlandı Nisan 10, 2019 4:43 pm

      Merhaba, yorumun bana mail olarak gelmemiş nedense, şimdi gördüm. Gerçekten de Lioness’mışsın 🙂 Ne güzel astroloji rehber olmaya başlamış yoluna. O kadar yoğun aslan enerjisini Ay ve Güneş’ini iyi anlayarak dengeleyebilirsin. sevgiyle.

Yorum Yap

E-Postanız güvende. Gerekli alanları doldurunuz*